barstalas

barstalas
bar̃stalas sm. sing. col. 1. grūdų mišinys, grūdai ar miltai gyvuliams: Bar̃stalas greit išeina Pg. Važiuosma malūnan barstalo kiaulėm maltų Pl. 2. kuo kas užbarstoma: Tarkuoto imbiero barstalas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • barstalas — bar̃stalas dkt. Stambiagrū̃dis skalū̃no bar̃stalas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • barstiniai — barstiniaĩ sm. pl. (3b) Kp, Svn gyvuliams duodami (barstomi) miltai, barstalas: Reiks jau važiuot malūnan – nebėr nei duonai miltų, nei barstinių̃ Slm. Pritrūko miltų barstiniam Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barstylai — ×barstỹlai (hibr.) sm. pl. (2) Mžš barstalas: Reiks važiuoti malūnan, nebėra kiaulėm barstỹlų Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbarstalas — ùžbarstalas sm. (34b) Km barstalas: Kai arkliam yra ùžbarstalo, milto – tuoj plaukas blizga Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbėralas — ùžbėralas sm. (34b) DŽ, NdŽ, Užp, Ut, ūžbėralas (1) Igl; Brb barstalas: Padulkink arkliam ùžbėralo, geriau ės Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”